Европейска седмица на любезното съдействие на пътя

Европейският ден на любезното съдействие на пътя (European Week of Courtesy on the Road) е оригинална кампания, насочена към по-трайно подобряване поведението на всички участници в движението в цяла Европа в дългосрочен план.

За първи път кампанията се провежда във Франция през 2001 г.

Европейско проучване за „любезното съдействие на пътя“ се проведе в Австрия, Белгия, Франция, Гърция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Чешката република, Естония, Полша и България. Това проучване има за цел да анализира агресивното поведение на шофиране на населението чрез интервюиране на 500 души от всяка страна. Резултатите са предоставени на всяка една от участващите държави.

Интернет страници на всеки език представят проекта и партньорите, които ще разпространяват посланието в съответната държава. Действията се провеждат в столицата и други региони на страната, с цел да се увеличи въздействието на кампанията.

Доброволците са определени на основните кръстовища на градските центрове и разпространение на папки, обясняващи кампания, давайки съвети на водачите, позволява им да се тестват благодарение на въпросника, в дадения листовка, … Тази папка се дава с шоколадови бонбони като събитието се провежда по време на Великден.

Целта на тази кампания е да се повиши осведомеността относно последиците от липсата на учтивост на пътя, както и промяна на поведението на всички участници в движението.

Публичната оценка на инициативата дава възможност да се очертаят последиците от проявата на агресивност на пътя и за ползите от учтивото шофиране. Инициират се дискусии по темата и кара хората да се замислят за поведението си на пътя.

Любезното съдействие на пътя носи няколко предимства – намалява стреса и следователно води до подобряване на безопасността по пътищата и на броя на пътнотранспортните произшествия. Повече учтивост има и положително въздействие върху околната среда.

Тази кампания получава много внимание от страна на обществеността и медиите, заради специфичната си тематика и оригиналност. Тя дава възможност да се говори и за много други теми: екологично шофиране, защитно управление и други.
Европейската харта за пътна безопасност сега се развива в третата си фаза за 2013-2016.

Тя се отличава с по-лесен процес на поемане на ангажименти и дава допълнителна автономия на своите членове за осъществяването и оценката на техните действия.